Tickets

Reactie op het pamflet door Koos de Jongh, vrijwilliger BredaPhoto

BredaPhoto Festival toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, prikkelend en op een originele manier getoond. De eerste lijnen voor het thema voor 2020 tekenen zich af met het opstellen van het pamflet. Koos de Jongh, vrijwilliger van BredaPhoto, reflecteert op het pamflet.

Naar aanleiding van de vier delen economie, politiek, samenleving en cultuur heb ik een paar persoonlijke opmerkingen.

Voor mij is een groot thema de vergroting van de inkomensverschillen, belastingwetgeving (+ de ontduiking door bedrijven) en de rol van banken en multinationals.

Een paar losse opmerkingen hierbij:

Frans Timmermans wil/streeft naar een socialer Europa met minder invloed van multinationals en banken.

Thomas Piketty heeft een belangwekkend boek geschreven over de inkomensverschillen “Kapitaal in de 21e eeuw”. Hij heeft zijn stellingen ook gepresenteerd aan de leden van de 2e Kamer in Den Haag.

Joris Luyendijk heeft een boek geschreven over het Londense bankwezen: “Dit kan niet waar zijn”.

Alexander Schimmelbusch (ex-bankier) heeft een spraakmakende roman geschreven over het functioneren van banken, werkwijze, bonussen en arrogantie “Opper Duitsland”.

Ik vraag mij af: is er geen fotograaf zoals Mathieu Asselin, die deze zaken als onderwerp heeft?

Voor mij lijkt het alsof deze schijnbaar losse onderwerpen steeds vaker en steeds pregnanter toch tot een steeds duidelijkere wordende stroming en beeldvorming leiden.

Wat en wie stuurt onze samenleving en hoe gebeurt dat en met welke argumenten?

Koos de Jongh

Vrijwilliger BredaPhoto