Tickets

Hatti Rees

Hatti Rees

Hatti Rees - Power to the ModelsDe genderhybride make-up artist Hatti Rees laat al jaren de meest vervreemdende portretten van zichzelf maken. Dan weer lijkt ze een gereïncarneerde bosgeest, dan weer een alien-achtige ongestelde Marilyn Manson of een alien om op de volgende foto als een uit een andere dimensie getransporteerde pop te zijn. Dat wat deze expositie wil laten zien, doet Hatti al jaren. Zij claimt als maker het ownership van haar eigen beeltenis. Niet de wisselende stoet fotografen met wie zij werkt, maar zij zelf bepaalt wat er op de foto gebeurt.