Tickets

Society

SocietyHet domein Society focust op waar we als mensheid maatschappelijk staan. Vroeger richtten we ons tot goden om ziektes, honger en catastrofes af te wenden. Nu dringt het besef door dat wijzelf de belangrijkste kracht zijn die het leven op aarde beïnvloedt (en bedreigt). Sommigen zeggen dat we in een heel nieuw geologisch tijdvak zijn aanbeland: het Antropoceen. Een tijd waarin niet de aarde de mens domineert, maar de mens de aarde.

Dit tijdperk kent een belangrijke nieuwe vraag: hoe gaat de mens om met alle nieuwe vondsten en technologieën? Wat zijn de kansen, maar ook de risico’s? En wie beslist uiteindelijk over de toepasbaarheid? Wat als robots ons leven vergemakkelijken, maar zoveel banen doen verdwijnen dat de samenleving door grote werkloosheid een stuk ongelijker wordt? En is er het risico dat ook terroristen en dictators leren knutselen met genetisch materiaal?

Technologische vooruitgang leidt onvermijdelijk tot vragen over zeggenschap. Want wie beoordeelt de kansen en risico’s van nieuwe vindingen die ons allemaal raken, en wie controleert wat daar vervolgens mee gebeurt? Mogen wetenschappers in dienst van universiteiten of bedrijven, of CEO’s in Silicon Valley, naar eigen inzicht beslissen wat goed voor ons is, of is daarop een onafhankelijke, democratische controle nodig? Nu technologie geen beperkende factor meer lijkt, maar alleen een kwestie van tijd, zullen de aloude leer van de ethiek en moraal belangrijker worden dan ooit.

Fotograaf Matthieu Asselin toont op BredaPhoto Festival zijn geroemde project ‘Monsanto’, dat de aandacht vestigt op de gevolgen van straffeloosheid, zowel voor mens als milieu. De uit Taiwan afkomstige Sheng-Wen-Lo stelt in zijn bijdrage onze omgang met dieren aan de orde en stelt een aantal terechte ethische vragen. Zoals in zijn veel geprezen serie White Bear, over ijsberen in gevangenschap in verschillende Europese en Chinese dierentuinen.

Domeinen

To Infinity and Beyond is een titel die direct beelden oproept rondom het heelal en bijvoorbeeld ons sterrenstelsel. Bij ‘voortrazende wetenschap’ denk je waarschijnlijk aan robots en computers. Als je verder over het 2018-thema nadenkt, dan komt er een diversiteit aan associaties die veel breder is. Om de breedte van het thema te verkennen en om bezoekers daarin een guideline te geven heeft BredaPhoto 6 domeinen gedefinieerd. Het werk van de exposerende fotografen wordt daaronder (losjes) geclusterd. Bekijk ook de andere domeinen:
 

CosmosIntelligenceBiologySocietyGodImage