Tickets

Lola Keyezua

Lola Keyezua (Angola, 1988) heeft een missie. Met haar kunst probeert ze vooroordelen te veranderen. Over Afrika bijvoorbeeld, over de ondergeschiktheid van vrouwen, en over hoe we mensen met een lichamelijke beperking als minderwaardig zien.

In opdracht voor BredaPhoto

Speciaal voor BredaPhoto maakte Lola Keyezua ‘Floating nightmares’, een naar toekomstscenario waarin Afrikaanse migranten door mensenhandelaren worden geïnfecteerd met een mysterieus virus. Ze voelen geen pijn meer, geen emoties. De migranten kunnen zich niet verzetten, ze worden het willoze slachtoffer van mensenhandel en moderne slavernij. Maar de romantische beelden contrasteren met het leed dat erachter schuilt.

Migratie

Keyezua wijst op de grote hoeveelheid slachtoffers die de migratie van Afrika naar Europa nu maakt, en vraagt zich af hoe het migratiebeleid er in de toekomst uit zal zien. Een politiek beladen onderwerp. Ze schotelt ons een toekomst voor waarin mensenhandel helemaal uit de hand loopt. Je kunt haar werk onder de noemer Afrofuturisme kunnen scharen, ze schept een toekomstbeeld voor Afrika, waarin feit en fictie, heden en verleden door elkaar lopen.

Over Keyezua

Keyezua studeerde af aan de kunstacademie in Den Haag. Ze woont en werkt in Luanda, de hoofdstad van Angola. De kracht en zwaktes van het lichaam komen vaker terug in haar werk. Zo ging Fortia (2017) over onze omgang met lichamelijke beperkingen. Ze maakte deze serie naar aanleiding van de dood van haar vader, een man die aan diabetes leed en bij wie beide benen waren afgezet. Eerder maakte ze werk over de vrijheid en kracht van het vrouwelijk lichaam.