Tickets

Guilherme Gerais

Mr. Chao komt uit de toekomst en bestudeert onze huidige relatie tussen natuur en technologie. Hij vergelijkt nieuwe en oude technologieën. Aan de hand van deze denkbeeldige onderzoeker blikt Guilherme Gerais (Brazilië) vooruit op de toekomst. We zijn niet overgeleverd aan wat op ons afkomt, zegt hij. We kunnen de toekomst zelf vormgeven.

The Best of Mr. Chao

Meneer Chao is een denkbeeldige onderzoeker uit de toekomst die de relatie tussen natuur en technologie bestudeert en terugkijkt op onze uitvindingen. Hij onderzoekt natuurlijk en kunstmatig leven, oude en nieuwe technologieën. Ook al weten we niet uit welke tijd de objecten stammen, we krijgen wel een indruk hoe we door de tijd heen naar technologie en de toekomst hebben gekeken. En hoe we voor onze uitvindingen inspiratie uit de natuur halen.

Guilherme Gerais (Brazilië, 1987) vond zijn inspiratie voor The Best of Mr. Chao (2018) bij de Britse filosoof Timothy Morton. Morton zegt dat we op een andere manier naar het leven op aarde moeten kijken. Het onderscheid tussen mens en natuur werkt belemmerend. Alle objecten, menselijk en niet-menselijk, zijn gelijkwaardig en staan met elkaar in verbinding.

Gerais laat zien dat we niet zijn overgeleverd aan de toekomst, maar dat we die deels zelf vormgeven. In Belgische laboratoria en universiteiten fotografeerde hij robots, insecten en schimmels. Ook bouwde en fotografeerde hij eigen toekomstbeelden. Hij studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.