Tickets

David Fathi

David Fathi verbindt in zijn fotowerk wetenschap, geschiedenis en kunst aan elkaar. Daarmee overschrijdt hij de grenzen van de cognitie, en raakt thema’s waarmee hij ons aan het denken zet. Hij doet dat in allerlei projecten, zoals in het verhaal van Henriette Lacks. Het lijkt fictie, maar dat is het niet. Het verhaal is waargebeurd en nog altijd actueel.

Onsterfelijkheid

Henriette Lacks is dood en begraven. Zij stierf in 1951 aan een agressieve zeldzame vorm van baarmoederhalskanker. Zonder dat zij (of haar familie) in kennis gesteld was, werd een monster van de kankercellen (met daarin het DNA van Henriette Lacks) van haar afgenomen voor onderzoek. Dr. Gey noemde deze cellen ‘HeLa’- cellen (van HEnriette LAcks). Deze cellen gedroegen zich anders dan dat hij ooit had meegemaakt. Ze bleven leven en vermenigvuldigen zich. De cellen bleven voortwoekeren en tot op de dag van vandaag vermenigvuldigen ze nog steeds.

Wetenschappelijk onderzoek

Over de hele wereld – ook in Nederland- worden de HeLa-cellen gebruikt in medische laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek. Om onderzoek te doen naar kanker, herpes, veroudering, griep, blindedarmontsteking, lactose-intolerantie, de ziekte van Parkinson, het paargedrag van muggen, de gevolgen van langdurig werken in riolen, cosmetica en de atoombom. Ze zijn zelfs al in de ruimte geweest. De kinderen van Henriette Lacks ontdekten pas 25 jaar na haar dood toevallig dat hun moeders’ cellen nog altijd in leven waren en wereldwijd aan wetenschappers werden verkocht.

The Last Road of The Immortal Woman

David Fathi maakte een serie foto’s van de weg die Henriette Lacks aflegde tussen het ziekenhuis in Baltimore, waar zij stierf en haar laatste rustplaats op het kerkhof in Virginia, USA. Haar laatste reis – the last road; voor haar kankercellen het begin van een wereldwijde reis. De cellen zijn als spookachtig soort geestverschijning in de foto’s zichtbaar. Fathi heeft bewust geen foto’s gemaakt van het eindpunt van de reis: de begraafplaats. Door het verhaal van Lacks en haar onsterfelijke cellen te vertellen laat Fathi met zijn foto’s niet alleen de weg tussen ziekenhuis en begraafplaats zien: hij vertelt ook het verhaal over segregatie, controverse en toe-eigening, het verhaal van dood en onsterfelijkheid, en de ruimte tussen wetenschap en emotie, tussen het persoonlijke en het politieke.

Over David Fathi

David Fathi (Frankrijk, 1985) is fotograaf en Master of Science op het gebied van wiskunde en informatica.Op Breda Photo zal The Last Road of The Immortal Woman te zien zijn. Hij was met dit fotoproject winnaar van de 2016 Photo Folio Review in Arles.