Tickets

Flor Maesen

BredaPhoto’s thema YOU gaat over het individu dat zich aanpast en gedraagt in een veranderende maatschappij die zich steeds minder om hem of haar bekommert. Het thema van Maesen’s werk is het tegenovergestelde hiervan: het gaat over de aspecten van het mens-zijn die niet of weinig onder invloed staan van maatschappelijke verandering. Intimiteit, lust en verlangen zijn elementen in de mens die er altijd geweest zijn en er altijd zullen zijn. Daar waar individuele gevoelens niet meetellen in het geheel van de maatschappij, vormen lust en verlangens voor elk mens op zich een belangrijk deel van een mensenleven. Is het niet in de beleving, dan toch in de fantasie. Dat kan ‘heftige’ proporties aannemen.