Tickets

Daleen Bloemers

De projecttitel ‘I’m so happy to hear you’re doing fine’ komt uit de film A pigeon sat on a branch reflecting on existence van Roy Anderson, en heeft iets melancholisch. Die melancholiek schuilt ook in Bloemers’ werk. Haar werk is één groot zelfportret, waarbij de werken los van elkaar een bepaald gevoel of aspect weergeven. Door middel van haar werk leert ze zichzelf beter kennen; het werk is een zoektocht naar haar eigen identiteit. Doordat ze zichzelf echter niet letterlijk gebruikt in het beeld, staan de zelfportretten voor een universele zoektocht naar identiteit. Bloemers’ foto’s hebben vaak een ongemakkelijke ondertoon: je weet niet of je naar een depressief portret kijkt, of dat het juist krachtig is.