Tickets

Axel De Marteau

In Untitled.Prototype verkent De Marteau het concept van het ‘binnen’ in zijn meest essentiële vormen. Om vormen van een binnen te creëren, heeft men drie basiselementen nodig: een vloer die ervoor zorgt dat we niet direct op de naakte aarde moeten leven, een muur die binnen van buiten scheidt en de privacy van het binnen verzekert, en een plafond die de structuur sluit en hem isoleert van de ‘bovenwereld’.

De Marteau’s video-performance kan gezien worden als een ‘studie’ van vormen. Aan de hand van goedkope en gevonden bouwmaterialen creëert en ontdekt hij het binnen volgens drie elementaire constructievormen: het vierkant, de rechthoek en de driehoek. De studio, waar het werk uitgevoerd wordt, benadrukt dat de constructies slechts vormen van ‘binnen’ zijn, niets meer. Het is nutteloos ze als woonvorm te zien, net als het nutteloos is een vorm van een binnen te creëren binnen een studio die al een vorm van een binnen is.